Chính sách hoàn trả

1. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền.

- Trong 1 tháng: 1 đổi 1 (cùng mẫu), đối với sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, và còn tem bảo hành sản phẩm.

- Hoàn trả tiền: đối với sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, và còn nguyên vẹn và sản phẩm đó mua trong vòng 2 - 3 ngày